Fiskar Som Husdjur - Allt Du Behöver Veta + Lite Till

En vacker och färggrann kampfisk som simmar i sitt akvarium
En vacker kampfisk

Att ha fiskar som husdjur är ett populärt val för många människor. Fiskar kan hållas i akvarium eller damm.

Det finns många olika typer av fiskar som kan hållas som husdjur, inklusive guldfiskar, tetror, ciklider och diskusfiskar.

Det är ett relativt enkelt och även prisvärt sätt att skapa en avkopplande och vacker miljö hemma samtidigt som man tar hand om levande varelser.

Men för att kunna ta hand om fiskar krävs en viss kunskap för att ge dem den omsorg de behöver för att kunna trivas och leva ett bra liv.

Fiskar har specifika krav på vattenkvalitet, belysning, mat och miljö, så att veta vad man ger sig in på innan man skaffar ett akvarium är viktigt så att du tar rätt beslut innan du köper.

Här får du veta allt du behöver för att bli en akvarist och kunna ge dina fiskar den omsorg de förtjänar.

Innehållsförteckning

Innan Du Skaffar Ditt Akvarium

Att skaffa ett akvarium med fisk är är något som många önskar, men det är viktigt att tänka igenom och planera noga innan du gör ditt köp.

Här är några saker du bör tänka på innan du skaffar ett akvarium med fisk:

1. Storlek på akvarium

Storleken på ditt akvarium beror på vilken typ av fisk du vill ha. Köp inte ett för litet akvarium, det kommer inte fiskarna må bra i.

Det är viktigt att akvariet är tillräckligt stort för de fiskar du vill ha, vissa fiskar kräver mer utrymme än andra.

Det måste också kunna rymma om du vill ha många olika fiskar, så att de får plats.

2. Platsen för akvariumet

Tänk på var du vill placera akvariet i ditt hem.

Det bör placeras på en stabil yta och bort från direkt solljus och drag.

Tänk på att akvariet blir väldigt tungt när det är fyllt med vatten.

3. Fiskarnas behov

Innan du skaffar fiskarna, undersök vilka behov de har när det gäller miljö, yta, mat och social interaktion.

Vissa fiskar behöver en viss typ av miljö eller en viss sorts foder och vissa fiskar är stimfiskar och trivs bättre i grupper än ensamma.

Om du vill ha flera olika sorters fiskar är det bra att se till att de gillar liknande miljö och mat mm så att fiskarna mår bra och för att underlätta för dig själv.

4. Rengöring av akvariet

Ett akvarium med fisk kräver regelbunden rengöring och underhåll.

Det innebär att byta vatten, rengöra akvariet och filtret och se över vattenkvaliteten.

Tänk på hur mycket tid du har tillgänglig för att sköta om akvariet innan du skaffar det. Eftersom ett akvarium som inte rengörs regelbundet blir smutsigt fort, det leder till att fiskarna kan bli sjuka och till och med dö, men det är även tråkigt att titta på ett akvarium som inte är rent.

Fiskar kan vara bra för hälsan

Det finns många positiva effekter som kan påverka din hälsa och ditt välbefinnande om du har ett akvarium i ditt hem.

Läs hela listan i Fördelar Med Att Ha Fiskar Som Husdjur!

Storleken På Akvariet

Att välja rätt storlek på akvariet är en viktig faktor för att ge dina fiskar den bästa miljön att bo i.

Det är två fatorer du behöver fundera på:

 • Antalet fiskar du planerar att ha
 • Storleken på fiskarna

Små fiskar

För små fiskar som guppy, neontetror och kardinaltetror, räcker oftast mindre akvarium.

En allmän riktlinje är att ge ca 10 liter vatten per fisk.

Men tänk på att mindre akvarium, kan vara svårt att upprätthålla en stabil miljö för fiskarna eftersom vattnet lätt kan bli förorenat. Speciellt om det är många fiskar i.

Större fiskar

För större fiskar som ciklider, guramier och scalarer behöver du ett större akvarium för att de ska kunna röra sig fritt och ha tillräckligt med utrymme.

Den allmänna riktlinjen är att ge ca 40 liter vatten per fisk.

Stora fiskar kan skräpa ner mer än mindre fiskar som behöver tas om hand. Det betyder att det behövs mer utrustning i akvariet för att upprätthålla en hälsosam miljö.

För att gå djupare in på hur du väljer rätt akvarium rekommenderar jag att du läser Välj Rätt Akvarium Till Dina Fiskar! [Tips & Råd]

Ha inte för många fiskar i akvariet

En viktig faktor att tänka på är att undvika att överbelasta akvariet med för många fiskar, även om akvariet är stort nog.

För mycket fisk i en tank kan öka mängden skräp som produceras och göra det svårare att hålla vattenkvaliteten stabil.

Det kan även leda till aggressivt beteende mellan fiskarna som konkurrerar om utrymme och mat.

Att välja rätt fiskar är inte helt lätt, men läs gärna Välj Rätt Fiskar Till Ditt Nya Akvarium!.

Vattenkvaliteten i Akvariet

Att upprätthålla en hög vattenkvalitet är avgörande för att hålla dina fiskar friska och glada.

Fiskar andas genom sina gälar och tar upp syre från vattnet, samtidigt som de kissar och bajsar, vilket kan påverka vattnets kvalitet.

För att hålla koll på vattenkvaliteten är det viktigt att regelbundet testa vattnet med en testkit som mäter pH-värdet, konduktiviteten och nitrit- och nitratnivåerna.

pH-värdet mäter vattnets surhet eller alkalinitet och bör ligga mellan 6,5 och 8,0 för de flesta fiskarter.

Konduktiviteten mäter vattnets salthalt och kan variera beroende på vilken typ av fiskar du har i akvariet.

Nitrit- och nitratnivåerna är en indikation på mängden avfall som finns i vattnet, vilket kan orsaka hälsoproblem för fiskarna om det blir för högt.

Regelbunden rengöring

För att upprätthålla en hälsosam vattenkvalitet är det viktigt att byta ut en del av vattnet regelbundet, vanligtvis en gång i veckan eller varannan vecka.

Hur mycket vatten som behöver bytas ut beror på antalet fiskar och mängden mat som de får, men en allmän riktlinje är att byta ut ca 10-20% av vattnet varje gång.

Det är också viktigt att rengöra akvariet och dess filter regelbundet för att ta bort avfall och andra partiklar som kan påverka vattnets kvalitet.

Något som kan påverka vattenkvaliteten är mängden mat som ges till fiskarna. Ge inte fiskarna för mycket mat, än det som de äter upp.

Mata fiskarna med rätt mängd och på samma tid varje dag för att ge fiskarna de bästa förutsättningarna och undvika förorening.

Läs gärna Rengör Fiskarnas Akvarium: Steg-För-Steg Guide

Rätt Belysning i Akvariet

Fiskar behöver rätt belysning i sitt akvarium för att trivas och kunna behålla sina naturliga beteenden, som att simma, leta efter mat och vila.

För mycket eller för lite belysning kan påverka fiskarnas beteende och hälsa.

Valet av belysning beror på vilken typ av fiskar du har och vilken typ av akvarium du har.

Vissa fiskar behöver starkare belysning än andra, medan vissa fiskar kan trivas med svagare belysning. Det är viktigt att välja en belysning som passar för din fiskart och att se till att belysningen täcker hela akvariet jämnt.

Belysningen kan också påverka algtillväxten i akvariet. För mycket ljus kan leda till ökad algtillväxt, medan för lite ljus kan göra det svårt för levande växter att växa och överleva.

Det är viktigt att hitta en balans mellan tillräckligt med ljus för fiskarna och växterna, samtidigt som det inte är så mycket ljus att det leder till mycket algtillväxt.

Just algtillväxt är något som många akvarieägare brottas med. Läs gärna Hantera Alger i Ditt Akvarium! [5 Effektiva Tips] för att lära dig mer om problemet och vad det går att göra.

En annan faktor att tänka på när det gäller belysning är att undvika plötsliga ljusförändringar. Plötsliga ljusförändringar kan påverka fiskarnas stressnivå och hälsa. Det är därför viktigt att ha en jämn belysning under dagen och att gradvis sänka belysningen på kvällen för att simulera solnedgången.

Mat Till Dina Fiskar

Att välja rätt typ av mat är avgörande för att hålla dina fiskar friska och välmående i ditt akvarium.

Fiskar har olika kostbehov baserat på deras naturliga diet och storlek.

Det finns fiskar som är köttätare, medan andra är växtätare eller allätare. Det är därför viktigt att välja mat som passar för den typ av fiskar du har i ditt akvarium.

Det finns många olika typer av fiskmat på marknaden som torrmat, fryst mat och levande mat.

Torrmat är den vanligaste maten vi köper till våra fiskar. Den är lätt att få tag på, är lätt att lagra och är lätt att använda. Nackdelen är att den kan vara mindre näringsrik än fryst eller levande mat.

Fryst mat är ett bra alternativ som brukar innehålla ett högt näringsinnehåll.

Levande mat kan vara en bra val för vissa fiskar, men det kräver mer arbete och kan vara svårare att hitta i handeln.

Oavsett vilken typ av mat du väljer, är det viktigt att maten innehåller alla nödvändiga näringsämnen som dina fiskar behöver.

När du väljer fiskmat är det bra att se till att maten är lätt att ge. Fiskar ska ha tillräckligt med tid att äta maten innan den sjunker till botten av akvariet. Hamnar maten på botten blir vattnet snabbare smutsigt och kan orsaka föroreningar.

En av fördelarna med torrmaten är ata den sjunker långsamt, vilket ger fiskarna tid att kunna hinna äta upp allt.

Det är väldigt bra om du kan få till en fast rutin för matning av dina fiskar. Att du ger dem mat på samma tid varje dag.

Det bästa är att mata fiskar två till tre gånger om dagen med en mängd mat som fiskarna kan äta upp inom några minuter.

Läs mer om mat till fiskarna i Fiskmat: Tips och Råd Till Friska och Glada Fiskar

Miljön i Akvariet

En hälsosam och trivsam miljö är mycket viktig för dina fiskar.

Fiskar trivs bäst i en miljö som liknar deras naturliga miljö. Är miljön bra känner sig fiskarna trygga och avslappnade, vilket bidrar till deras hälsa och välbefinnande.

En av de viktigaste faktorerna när det gäller miljön i ditt akvarium är inredningen.

Det finns många olika sätt att dekorera ditt akvarium:

Om du har fiskar som naturligt lever i flodmiljö, kan du lägga till stenar och grus på botten av akvariet för att skapa en naturlig flodbädd. Om du har tropiska fiskar, kan du lägga till växter och andra dekorationer som efterliknar en tropisk miljö.

En annan viktig faktor är att skapa tillräckligt med gömställen. Fiskar kan känna sig utsatta och osäkra om de inte har några gömställen där de kan gömma sig om de känner sig hotade eller rädda.

Skapa därför tillräckligt med gömställen som dina fiskar kan använda när de vill känna sig trygga. Du kan använda stenar, rötter, växter eller andra dekorationer för att skapa gömställen i akvariet.

Det är också viktigt att se till att vattnet i akvariet är rent och friskt. Genom att rengöra akvariet regelbundet och hålla en god vattenkvalitet kan du bidra till att skapa en hälsosam miljö för dina fiskar.

Att ha just växter i akvariet kan hjälpa till med många olika delar för fiskarna. Läs gärna Växter i Akvariet: Så Här Påverkar De Dina Fiskar!

Använd också en pump för att hålla vattnet i rörelse och undvik stillastående vatten som kan bli en grogrund för skadliga bakterier.

Dekorera säkert

Kom ihåg att alltid vidta säkerhetsåtgärder när du väljer dekorationer till ditt akvarium.

Säkerhetsåtgärder Vid Dekoration Av Akvarium

Välja Fiskarter Till Akvariet

När du ska välja fiskar till ditt akvarium kan du inte bara gå på hur de ser ut eller vilken storlek de har.

Du behöver titta noga på varje art. Välj fiskarter som kommer överens och har liknande krav på vattenkvalitet, temperatur och pH-värde.

Vissa fiskarter är territoriella och kan bli aggressiva mot andra arter, så det är viktigt att välja fiskar som passar ihop och inte kommer att konkurrera om utrymme och mat.

Det är också viktigt att välja fiskar som är lämpliga storleksmässigt för akvariet, så att de inte blir trängda eller stressade.

Genom att välja rätt fiskar kan du skapa en harmonisk och hälsosam miljö för dina fiskar.

Akvarieutrustning Du Behöver

Det finns en del utrustning som är i stort sett nödvändigt att ha i akvariet.

Det är för att fiskarna ska må så bra som möjligt och det hjälper till att hålla ditt akvarium rent och friskt.

Filter i akvariet

Ett filter är en viktig del av akvarieutrustningen eftersom det hjälper till att hålla vattnet rent och friskt genom att ta bort oönskade ämnen och avfall.

Det finns olika typer av filter som kan användas, till exempel mekaniska filter som filtrerar ut partiklar och kemiska filter som tar bort gifter och andra skadliga ämnen.

Värmare i akvariet

En värmare, även kallad doppvärmare, är nödvändig för att hålla vattnet vid en jämn och lämplig temperatur för fiskarna så att de trivs.

Vissa fiskarter kräver en specifik temperatur, så det är viktigt att välja en värmare som passar för den typ av fiskar du har.

Luftpump i akvariet

En luftpump hjälper till att hålla vattnet syresatt genom att skapa bubblor och rörelse i vattnet.

Detta är särskilt viktigt för fiskar som behöver en högre syrenivå, som till exempel ciklider.

Termostat/termometer i akvariet

En termostat är ett viktigt verktyg för att övervaka temperaturen i vattnet och se till att den inte blir för hög eller för låg.

Det är viktigt att ha en pålitlig termostat för att undvika att fiskarna drabbas av stress eller sjukdomar på grund av temperaturförändringar.

Fiskar och Sjukdomar

Precis som alla andra djur kan fiskar drabbas av olika sjukdomar.

Det är inte alltid lätt att upptäcka att en fisk är sjuk innan det har gått för långt.

Men det finns lite saker du kan hålla koll på som kan tyda på att en fisk inte mår bra, som till exempel:

 • Färgförändringar
 • Andningssvårigheter
 • Simmrubbningar
 • Ögonproblem
 • Det gäller att du håller koll på dina fiskar och vidta åtgärder om du märker något som inte står rätt till. Som att isolera en fisk som inte mår bra, kan vara ett sätt att försöka minimera spridningen till de andra fiskarna i akvariet.

  Fördjupa dig i detta genom att läsa Håll Dina Fiskar Friska! De Vanligaste Sjukdomarna

  Sammanfattning: Fiskar Är Rogivande

  Alla har vi nog någon gång önskat att vi har ett sådant där vackert akvarium som vi ser hos tandläkaren eller doktorn. De brukar vara så vackra, med vackra fiskar och fin miljö.

  Man kan sitta och titta i evigheter på fiskarna som bara simmar runt.

  Det är rogivande att titta på fiskar i vacker miljö.

  Men innan man står på stort och skaffar det där vackra akvariet till sitt vardagsrum finns det vissa saker som behöver tänkas igenom.

  Innan man skaffar ett akvarium behöver man tänka på storlek, placering, fiskarnas behov och rengöring av akvariet. Rengöringen här är viktigt, det är inget man får slarva med och det måste man vara medveten om från början.

  Men med rätt kunskap om fiskarnas behov och tiden för omhändertagandet kan ditt akvarium bli ett fantastiskt tillskott till din familj.

  Från oss på,