Gå till våra rekommendationer på de bästa tillbehören till din sköldpadda!

Alla Sköldpaddor Har Salmonella [Så Här Bör De Hanteras]

Salmonellabakterier förekommer vanligtvis i tarmfloran hos sköldpaddor.

Salmonellabakterierna utsöndras via avföringen hela tiden eller periodvis, vilket gör att om man testar en sköldpadda får ett negativt resultat kan det betyda att den inte utsöndrar just nu, men risken finns att den gör det senare.

Man kan ju också ställa sig frågande till om testning verkligen är nödvändigt för frågan om vad man ska göra med resultatet, eftersom man normalt sett inte gör något även om sköldpaddan är positiv.

Det bästa är att betrakta alla sköldpaddor som bärare av salmonellabakterier.

Vissa vill behandla sina sköldpaddor mot salmonella, med antibiotika, men det är högst olämpligt då det är en naturlig del i sköldpaddor och det ska man inte störa.

Utan salmonella är något vi får anpassa oss till om vi vill ha en sköldpadda.

Innehållsförteckning

Salmonella Hos Reptiler

Salmonella är inte bara specifikt för sköldpaddor det finns hos de flesta reptiler i allmänhet. Den utgör den normala mag-tarmfloran.

Salmonellan orsakar inte sjukdom hos dessa djur förutom i vissa extrema fall.

Ditt husdjur kan bära på Salmonella och testa negativt om de inte aktivt utsöndrar bakterierna.

Den största smittorisken från sköldpaddor brukar man säga att det kommer från vattensköldpaddor, av anledningen att det är en viss skillnad på att då och då plocka upp en landsköldpaddas spillning mot att ta hand om allt vattnet i en tank där vattensköldpaddor huserar. Smittorisken blir därför större.

Vem Är I Riskzonen För Salmonellainfektion?

Vem som helst kan få en Salmonellainfektion. Men risken är högst hos spädbarn, små barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Till exempel på grund av graviditet, cancer, diabetes eller andra sjukdomar.

Ytor som bänkskivor, bordsskivor, kala golv och mattor kan bli förorenade av bakterierna om sköldpaddan tillåts ströva omkring på dem.

Du ska heller aldrig göra rent sköldpaddornas saker och utrustning i köket där det lätt kan kontaminera saker du använder när du lagar mat.

Bakterierna kan överleva länge på dessa ytor. Korrekt hantering och hygienrutiner är extremt viktiga för att förhindra spridning av bakterierna och hålla dig och din familj friska.

Hur Förebygger Jag Salmonellainfektion?

När det gäller att förebygga salmonella är det hygienen som är det viktigaste. Det vill säga tvätta händerna!

Tvätta händerna innan du hanterar sköldpaddan och omedelbart efter.

Pussa inte på din sköldpadda och övervaka barn som leker med sköldpaddan. Speciellt mindre barn kan ha svårt att komma ihåg att inte stoppa fingrarna i munnen, så det gäller att ha koll på dem.

Eftersom salmonella finns i tarmen, bör all avföring från sköldpaddan städas bort regelbundet.

Regelbunden rengöring av akvariet eller terrariet är avgörande för att minska risken för att få salmonella.

Efter rengöringen av tank och utrustning, se till att tvätta där du gjort rent allt och tvätta händerna noggrant.

Hur Många Får Salmonella Egentligen?

I Sverige diagnostiseras årligen 2000-4000 fall av salmonella hos människor, varav ca 60-70 % är smittade utomlands. Alla dessa fall kommer förstås inte från sköldpaddor.

Årligen rapporteras ett mindre antal livsmedels-associerade utbrott, ofta kopplade till förorenade grönsaker. Hur många fall som är kopplade till sköldpaddor är inte helt klart.

Med det positiva är att det inte är så vanligt att man blir smittad med salmonella av sin sköldpadda om man är noggrann och följer basal hygienrutin.

Utbrott I Usa Av Salmonella

I USA finns statistik hos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att hitta på hur många fall av salmonella som kommer just från husdjurs sköldpaddor. (I USA har de sköldpaddor i det vilda, men dessa är inte medräknade i den här statistiken)

Mellan mars 2017 till februari 2021 fanns fyra salmonellautbrott där husdjurs sköldpaddor var den troliga källan.

Under dessa 4 år var det 159 som blev sjuka var 57 av dem så sjuka att de måste läggas in på sjukhus.

Minst 25 barn under fem år var bland de som blev sjuka och en person dog i det fjärde utbrottet.

Sammanfattning: Noggrann Handhygien Är A och O

Det bästa sättet att undvika att bli sjuk, är att ha god handhygienen och vara noggrann med rengöringen i akvariet eller terrariet.

Det räcker att tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten varje gång man hanterat sköldpaddan eller gjort rent tanken.

Du bör inte låta sköldpaddan bada i skålar, badkar eller handfat som människor ska använda.

Det är också viktigt att tänka på att du inte göra rent utrustning i köket där du tillreda eran mat.

Kom också ihåg att om du är noggrann så är risken att smittas väldigt låg.

Från oss på,