Gå till våra rekommendationer på de bästa tillbehören till din kanin!

Vi kan få provision på det du köper genom våra länkar. Helt utan kostnad för dig. Läs mer

7 Steg Till Ett Kaninsäkert Hem! Låt Kaninen Springa Fritt

Allt fler kaninägare kommer på tjusningen med att ha sin kanin lös i hemmet. Det går att träna sin kanin till att använda kattoalett, och därmed är det fullt möjligt att låta sin kanin slippa bo i bur. Eller iallafall att kunna släppa ut kaninen ur buren och låta den gå lös ger kaninen en otrolig frihetskänsla.

Men det finns några saker som måste tas om hand innan en kanin kan lös. Kaniner har instinkter att tugga och gräva vilket kan ställa till ordentligt. De tuggar gärna på sladdar och gräver i mattan.

Så om kaninen ska få springa runt som den vill måste man först kaninsäkra hemmet!

Därför har vi satt ihop denna artikel som tar upp de viktigaste delarna i hur du enklast kan kaninsäkra ditt hem.

1. Sladdar Är Farligt För Kaniner

Sladdar är en av de jobbiga sakerna vi ofta har många av hemma. Ofta försöker vi gömma dem under soffor eller andra möbler för att slippa se dem. Men det hjälper inte för din lilla kanin. Kaninen kommer under möblerna och hittar sladdarna.

Det är inte bara besvärligt om en kanin biter av en sladd. Det är dessutom mycket farlig för den.

Om en kanin biter i en sladd medan den är inkopplad kan den stackarn få en elstöt, vilket i värsta fall kan leda till döden.

Sladd-säkra för din kanin

Alla sladdar där kaninen ska vistas måste hamna utom syn- och räckhåll för den.

1. Sladdarna kan läggas bakom ett inhägnat område eller någon annan avgränsning där kaninen inte kommer igenom.

2. Lyft upp alla sladdar från marken, lägg dem på möbler iställer för under dem. Eller andra sätt att hänga upp dem, så att kaninen inte kan nå dem.

3. Om det är omöjligt att flytta bort eller hänga upp sladdarna kan du täcka dem med tjocka plaströr. Kaniner är mindre benägna att tugga på sådana, men var noga med att kontrollera dem ofta så att kaninen ändå inte har varit där och lyckats få upp ett litet hål någonstans i röret.

Ett bra förslag på en djursäker sladduppsamlare #ad kan du hitta på Amazon.se (ingen produkt är förstås 100%, de små gynnarna kan alltid hitta något som vi inte tänkter på).

2. Eluttag Är Farligt För Kaniner

Eluttag kan ofta sitta låg ner mot golvet. Dessa är inte bra om din kanin kommer åt. Om du använder uttaget gäller det vara lite kreativ med lösningarna då även sladdarna är farliga för din kanin (se ovan).

El-säkra för din kanin

1. Ställ en möbel framför varje uttag så att kaninen inte kan komma åt vare sig uttaget eller eventuella sladdar som sitter där.

2. Om du inte använder uttaget, köp skyddspluggar som du sätter i och du kan även klä in ditt uttag i en bit kartong så att kaninen inte kan komma åt den.

3. Mattor Gillar Kaniner Att Gräva I

Kaniner har ofta en instinkt att gräva i hörnen på mattor. Detta beror på att i naturen gräver kaniner för att göra tunnlar att bo i. Det är inte farligt för kaninen att gräva sönder en matta, men det ser ju inte så kul ut med hål i mattorna.

Matt-säkra för din kanin

Det finns flera knep att skydda dina mattor.

1. Det enklaste sättet är att helt enkelt inte ha några mattor alls i de rummen kaninen har tillgång till.

2. Om du vill ha mattor på golven för att du tycker det är snyggt, kan man skydda dem med ett hårda plastskydd. Sådana som man lägger under skrivbordsstolar så att det inte blir märken i golvet.

3. Man kan försöka klä in matt-hörnen med kartong bitar. Kaniner är ofta förtjusta i kartong och kommer då att gräva och tugga på kartongbiten istället. Men var noga med att ofta byta ut kartongen, så att kaninen inte kommer ner till mattan.

4. Om du har mattor du inte är rädd om eller bryr dig om, så kan du faktiskt låta kaninen få gräva i den. Det kommer kaninen att gilla.

4. Golvlister Kan Kaniner Tugga På

Det finns en del kaniner (inte alla) som tuggar på golvlister. Det är ett svårare problem att komma runt om man vill låta kaninen gå helt fritt.

Säkra golvlisterna för din kanin

1. Placera hinder så att kaninen inte kommer åt dem. Dvs. möbler eller något sorts staket, som någon hage eller kompostgaller, i vägen för din kanin.

2. Även här kan kartong vara ett alternativ. Försök att täcka eller klä in de golvlister som inte är skyddade av möbler i kartong. Men se till att ha koll på kartongen. När kaninen har kommit igenom den, kan de gå vidare in på listen.

3. En viktig förebyggande sak är att ge kaninen flera ordentliga tuggleksaker. Det går att köpa och att tillverka själv. Det är även viktigt för din kanins tandhälsa. Du kan läsa mer om det i 11 Vanliga Sjukdomar Och Skador Kaniner Råkar Ut För. Så se till att din kanin alltid har tillgång till tuggleksaker.

På Amazon.se kan man snabbt och enkelt få tag på roliga tuggleksaker till din kanin. Vi har hittat ett 3-pack kanintuggleksaker #ad som är tillverkade av äppelgrenar och hö. Naturligt, nyttigt och jätte roligt för kaniner.

5. Fönster Och Dörrar Där Kaniner Kan Ta Sig Ut

Fönster sitter vanligtvis så pass högt upp att din kanin inte kan nå dem, men om du har fönster som går ner till golvet, eller något sätt som din kanin kan ta sig till fönsterkanten bör du tänka till. Detsamma gäller vid ytterdörr, balkong- eller altandörr. Du vill inte att din kanin ska rymma.

Fönster- och dörr-säkra för din kanin

1. Låt fönster och dörrar alltid vara stängda. Vid tillfällen då någon ska gå ut eller det ska vädras i rummet, stäng av rummet från kaninen, så att den inte kommer in där.

2. Om man vill ha fönster och dörrar öppna mycket (under sommaren till exempel) kan man köpa, eller tillverka själv, ett nät som passar i öppningen så att kaninen inte kan komma ut.

6. Blomkrukor Är Spännande För Kaniner

Kaniner är nyfikna och undersöker allt i sin omgivning. Blomkrukor med växter i kan vara mycket lockande för en kanin att bita och dra lite i om den kommer åt. Det finns till och med växter som är giftiga för kaniner. Det vill man undvika.

Blom-säkra för din kanin

1. Undvik att placera blomkrukor på golvet eller nära golvet så att kaninen kan nå.

Även blommor på pidestal kan bli farliga för kaninen om det är en växt som hänger nedåt. Det kan göra kaninen nyfiken och vilja hoppa upp mot piedestalen för att nå växten.

Är inte piedestalen tillräckligt stadig, så välter den. Om blomman hänger för långt ner kan kaninen få tag på den och dra ner den vilket kan bli mycket farligt om kaninen får den över sig.

7. Lösa Saker Och Möbler Kan Bli Farliga För Kaniner

Möbler som faller kan utgöra fara för din kanin. Det gäller att de är stabila möbler du har i de rum där din kanin vistas. Är det trämöbler du har så finns också risken att din kanin kan börja gnaga på dem.

Fara är det också med lösa föremål som kaninen kan komma åt eller dra ner så att de får saken över sig.

Säkra upp för din kanin

1. Se till att alla möbler som har risk att kunna välta om kaninen hoppar upp mot den, antingen flyttas till ett rum där kaninen inte får vistas eller förankras så att den inte kan välta.

2. Om det är en trämöbel som du är mycket rädd om, rekommenderas att inte låta kaninen komma åt den. Flytta den till ett annan rum. Du kan också försöka skydda möbeln med grindar eller staket.

3. Alla lösa föremål som på något sätt kan utgöra en fara för kaninen måste plockas bort innan kaninen släpps lös.

4. Även gardiner som hänger ner till golvet, kan vara en bra ide att byta ut eller göra någon kreativ upphängning där de inte når ner till golvet längre.

Sammanfattning: Frihet För En Kanin

Om du vill ha din kanin löst springande hemma gäller det att kaninsäkra hemmet. Du vill inte att din lilla kanin råkar ut för en olycka när den är ute och ser sig om i ditt hus.

Det är en otrolig frihetskänsla för en kanin att kunna springa runt och slippa sitta en bur hela dagarna.

För att göra det lite lättare för sig kan man låta kaninen ha ett begränsat område i huset där den får vistas. T.ex att det är bara vissa rum den får vara i eller avgränsa rum med någon sorts grind/staket, typ kompostgaller. Barngrindar en riktigt bra sak att sätta upp mellan rummen. Men kom ihåg att köpa grindar i metall, då trägrindar kan vara riktigt rolig och gott för din kanin att gnaga på!

Du kan börja med att släppa ut din kanin på mindre yta, och sedan utöka när du lär dig hur din kanin beter sig, som var den gillar att gömma sig och vad den gillar att gnaga på. Det är viktigt information som kan behöva när du fortsätter att kaninsäkra ditt hem.

Kom ihåg att det är viktigt att ge din kanin stimulerande leksaker för att tugga på. Det kan motverka att kaninen inte gnager så mycket på saker den inte borde, men det är också viktigt för deras tandhälsa.

Från oss på,