Gå till våra rekommendationer på de bästa tillbehören till din katt!

Giftiga Växter För Katter! [29 + 6 Växter]

En katt som tittar ut i trädgården
Det finns många växter som är giftiga för katter

Det är ganska ovanligt att katter blir förgiftade av växter men det förekommer.

Det är ofta mängden som katten får i sig som är avgörande om katten blir förgiftad eller inte.

Många växter och blommor är endast giftiga om katten får i sig mycket.

Det finns också växter som inte är giftiga, men har en irriterade växtsaft om katten får den på sig.

Vi har satt ihop en lista på växter som katter bör undvika men också tecken på om en katt kan ha fått i sig någon giftig växt.

Tips! Du kan utöka innehållsförteckningen om du vill hoppa direkt till någon speciell växt.

Innehållsförteckning

29 Giftiga Växter Katter Bör Hålla Sig Borta Från

Här kommer en lista i bokstavsordning på 29 växter som är mer eller mindre giftiga för katter.

Aloe Vera

Aloe Vera anses i allmänhet vara en bra växt, eftersom gelén som finns i plantan verkar vårdande, svalkande och återfuktande för huden hos människor.

Men för din katt kan växten vara giftig även i mycket små mängder.

Katten kan få några mycket obehagliga biverkningar som röd urin, aptitlöshet, kräkningar, diarré, depression och slöhet.Ju mer av växten som katten får i sig desto högre är risken för att utveckla farliga biverkningar som krampanfall.

Amaryllis

Dessa vanliga trädgårdsväxter är mycket populära speciellt runt jul.

Amaryllis innehåller toxiner som kan orsaka kräkningar, depression, diarré, buksmärtor, översalivering, och darrningar hos katter.

Azalea

Azalea är en växt som vi både använder för att pryda våra trädgårdar men också våra fönsterbrädor.

Azalea innehåller ämnen som kallas gråantoxiner.

De kan orsaka kräkningar, dreglar, diarré, svaghet och depression av centrala nervsystemet hos katter.

Cyklamen

Cyklamen i närbild
Fantastiskt fin växt, men undvik den om du har katt

Cyklamen finns i flera olika arter.

Alla cyklamen innehåller ämnet cyklamin som är det som katten är känslig för.

Den högsta koncentrationen av det giftiga ämnet finns i rotdelen av växten.

Katter som äter av cyclamen kan få rejäl irritation i mag- och tarmkanalen som i sin tur kan leda till intensiva kräkningar.

Dödsfall har också rapporterats.

Ginst

Ginst är en vacker gul blommande buske som finns i mångas trädgårdar.

Ginst, framförallt fröna, innehåller ett ämne som heter cytisin vilket är mycket giftigt för din katt.

Förtäring av cytisin kan ge illamående, kräkningar, slöhet och hjärtklappning och diarré hos din katt.

Gräslök

Gräslök är en växt som är farlig för katter. Både de gröna bladen och de vackra lila blommorna kan göra katter sjuka om de äter dem.

Om de får i sig gräslök kan det leda till kräkningar, anemi, blod i urinen, svaghet, hög puls och flämtande.

Hortensia

Hortensior finns i många trädgårdar på grund av deras skönhet och enorma popularitet som torkade blommor i arrangemang.

Dem är inte väldigt giftiga för katter men kan resultera i magont, kräkningar och svaghet om katten äter av blommorna.

Om den får i sig mycket kan det leda till kräkningar, diarré, apati och andningssvårigheter.

Hyacint

Hyacinten är en vacker trädgårdsblomma som vi ofta tar in under julen.

För katter är det framför allt löken är giftig, vilket kan vara ett problem om katten gillar att gräva i rabatter.

Hyacinten orsakar oftast kräkningar och diarré hos katter som äter av den.

Idegran

Idegranen är mycket populär att ha som häckväxt, då den är vintergrön. Idegran innehåller ett giftigt ämne som kallas taxin.

Förtäring av taxin orsakar effekter på centrala nervsystemet som darrningar, koordinering och andningssvårigheter hos katter. Det kan också orsaka betydande gastrointestinal irritation och hjärtsvikt, vilket kan leda till döden.

Iris

Iris är en vacker trädgårds blomma som ofta hittas vid dammkanter och fuktiga rabatter.

Iris kan orsaka vävnadsirritation när en katt äter eller bara kommer i kontakt med den. Om katten får i sig mycket kan det resultera i dregling, kräkningar, diarré och slöhet.

Julros

Vit julros i plastkruka
En favorit under jul men håll den borta från katten

Julrosen är en mycket populär blomma hos husägare, på grund av dess förmåga att kunna blomma mitt i vintern.

Men i och med den ökade populariteten av denna blomma är det många som även har den inomhus.

Det är inte så positivt för katterna då julrosor är mycket giftiga för dem.

Hela växten är giftig.

Din katt kan drabbas av både svåra kräkningar och diarréer.

Julstjärna

Julstjärnan är en blomma som väldigt många hushåll införskaffar vid juletid.

Hela växten är giftig för katter och kan orsaka kräkningar och diarré. Symptomen är i de flesta fall lindriga, men kraftigare besvär med svullnad och sväljsvårigheter kan förekomma.

Järnek

Järneken är känd för sina röda frukter, är också vanlig under jultider som dekoration.

Bladen, fröna och frukterna är dock giftiga och kan ställa till problem för katten, till exempel irritera slemhinnor i mag- och tarmkanalen.

Klätterkalla

Klätterkalla, även kallad Philodendron, är en växt som kan vara farlig för katter. Bladen innehåller ämnen som är giftiga för katter.

Kräkningar, svalgproblem, salivering, irritation och svullnad i munnen är probelm som katten kan få om den äter av denna klätterväxt. Om katten får i sig mycket av klätterkallan finns det även risk för njursvikt.

Kottepalm

Kottepalmen är en mycket vanlig krukväxt vi har hemma på grund av att den är så tålig och lättskött.

Katter bör undvika växten då den är giftig. Lyckligtvis är det relativt ovanligt att katter äter på sådana här växter, tack vare de hårda, spetsiga bladen.

Om katten ändå får i sig denna växt kan det leda till Kräkningar, diarré, kramper, njurproblem.

Krokus

Krokusen är för många ett vårtecken. Det är en av de första blommorna som sticker upp ur rabatten när våren är påväg.

För katter är krokusen något som bör undvikas. Det är mycket farlig för katter att äta.

Intag av krokus kan resultera i irritation i munnen, blodiga kräkningar, diarré, och skador på organen.

Krysantemum

Dessa populära blommor är en del av Compositae -familjen, som innehåller pyretriner, vilka kan orsaka magbesvär, inklusive dregling, kräkningar och diarré om de äts av katter.

I vissa fall kan depression och förlust av koordination också utvecklas om tillräckligt med någon del av växten konsumeras.

Lilja

Nästa alla medlemmar av Lilium-arterna anses vara mycket giftiga för katter. Det finns många typer av liljor, såsom tigerlilja, asiatisklilja, och påskliljor.

Förtäring av liljor kan orsaka njursvikt hos katter.

Även om den giftiga komponenten ännu inte har identifierats har det visats att även om katten bara får i sig små mängder av liljan kan allvarliga njurskador uppstå.

Liljekonvalj

Liljekonvalj är egentligen en ört, men en giftig sådan.

Det är speciellt blommorna och bladen som innehåller det ett toxin som kan framkalla kräkningar, diarré, hjärtproblem och till och med krampanfall hos katter som äter av den.

Mistel

Misteln är Sveriges enda trädlevande halvparasit. Den är fridlyst och därför inte så lätt att få tag på.

Misteln är dock giftig för katten som äter av den. Symtom på förgiftning kan vara dregling, magbesvär, svårigheter att gå, lågt blodtryck, krampanfall och till och med död.

Murgröna

Murgröna i närbild
Undvik att ha murgröna hemma om du har katt

Murgröna används vanligtvis i trädgårdar som marktäckare eller för skugga genom att täcka lusthus eller spaljéer.

Det är också en populär krukväxt.

Många arter av murgröna anses vara måttligt giftiga för katter.

Dessa växter kan orsaka gastrointestinala symtom och brännande eller irritation i munnen, tillsammans med andningssvårigheter.

Katter har också hamnat i koma eller till och med dött om katten har fått i sig väldigt många blad.

Narcisser

Narcisser är blommor vi odlar utomhus som tillhör familjen amaryllisväxter. Narcisser har mellan 27–100 vilda arter.

Narcisser innehåller ett ämne som heter lykorin. Det är en alkaloid som utlöser kräkningar, diarrér, buksmärtor och till och med eventuella hjärtarytmier eller andningsdepression.

Oleander

Oleander är en vacker buske med stora rosa blommor men hela växten är mycket giftig, även för människor.

Alla delar av oleandern anses vara mycket giftiga, eftersom de innehåller hjärtglykosider som kan orsaka allvarliga effekter, inklusive irritation i mag-tarmkanalen, onormal hjärtfunktion, hypotermi och till och med dödsfall hos katter som äter av den.

Påsklilja

Påskliljan är en lökväxt som tillhör familjen amaryllisväxter.

Dessa blommor innehåller ett ämne som heter lykorin, Det är en alkaloid som utlöser kräkningar.

Om en katt äter av löken, växten eller blommorna kan det orsaka allvarliga kräkningar, diarré, buksmärtor och till och med eventuella hjärtarytmier eller andningsdepression.

Rabarberblad

Rabarberblad innehåller en hög halt av oxalsyra vilket kan vara hälsofarligt även för människor.

En katt som äter av bladen kan få symptom som onormal trötthet, darrningar och svaghet.

Rhododendron

Rhododendron är vackra prydnadsbuskar som pryder mångas trädgårdar.

Medlemmar av rhododendron-familjen innehåller ämnen som kallas gråantoxiner. De ämnena kan producera kräkningar, dreglar, diarré, svaghet och depression av centrala nervsystemet hos katter.

Allvarlig förgiftning kan i slutändan leda till att katten hamnar i koma och kan dö av kardiovaskulär kollaps.

Sagopalm

Sagopalm är en vanlig växt i mångas vardagsrum. Den innehåller ämnen som kallas glykosider, särskilt cykasin. Dessa ämnen är giftiga för katter om de konsumeras.

Symtom på förgiftning kan vara kräkningar (ibland med blod), blodblandad avföring/diarré, gulsot, ökad törst, blåmärken och leversvikt.

Tulpan

Tulpanen tillhör familjen liljeväxter och är därmed mycket giftig för katter.

Speciellt lök-delarna av tulpaner innehåller gift som kan orsaka intensiv gastrointestinal irritation, dregling, aptitlöshet, depression i centrala nervsystemet, kramper och hjärtproblem hos katter.

Vallmo

Vallmons blommor innehåller en alkaloid som har använts som ett milt lugnande medel.

Men för katter kan alla delar av vallmon vara skadliga vid förtäring. Mängden alkaloider eller opioider kan variera beroende på art, men alla kan skada din katt.

Symtom på förgiftning kan vara vidgade pupiller, svårigheter att gå, aptitlöshet och koma.

Änglatrumpet

Änglatrumpeten är en mycket populär växt att odla i kruka på uteplatsen. Den växer otroligt fort och kan bli väldigt stor på kort tid.

Speciellt frön, blad och blommor innehåller ett ämne som heter atropin. Det är mycket giftigt för katter, genom att skada njurarna.

6 Växter Med Irriterande Växtsaft

Det finns växter som har växtsaft som kan irritera kattens hud och slemhinnor. De är vanligtvis inte lika farliga som de giftiga växterna, men här kommer en lista på de vanligaste växterna som kan irritera din katt:

Flitiga lisa

Flitiga lisa är en blomma som hittas både ute i rabatter och i hemmen som krukväxt.

Fredskalla

Fredskallan är en av våra vanligaste krukväxter att ha hemma.

Rosenkalla

Rosenkallan är en tropisk krukväxt som vi har inne i våra hem.

Garderobsblomma

Garderobsblomman kallas också för smaragdblomma. Det är otroligt tålig krukväxt.

Gullranka

Gullrankan är en klätterväxt som blivit uppmärksammad genom dess hälsofrämjande egenskaper (för människor), som att kunna rena inomhusluften från föroreningar.

Prickblad

Prickbladen tillhör en av våra mest lättskötta krukväxter.

Tecken På Att Din Katt Kan Ha Fått I Sig En Giftig Växt

Olika växter utgör olika hälsorisker för katter, och vissa är farligare än andra.

Giftiga växter för katter kan orsaka allt från mild irritation i huden till allvarliga problem som påverkar njurarna eller hjärtat och i värsta fall, döden.

Vanligaste symptomen på växtförgiftning brukar vara att katten kräks eller har diarré.

Liljeväxter kan ge svåra och bestående njurskador och misstänker du att katten har tuggat på en sådan är det viktigt att snabbt kontakta en veterinär.

Allvarliga symptom

 • Andningssvårigheter
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Dreglar, svårigheter att svälja
 • Regelbunden urination
 • Krampanfall

Gastrointestinala symtom

 • Kräks
 • Diarre

Symtom på irriterande ämnen

 • Klåda
 • Svullnad
 • Röda, vattniga ögon
 • Irritation runt munnen

Kontakta Veterinär Genast

Kontakta veterinär genast om du ser att katten äter någon giftig växt eller om din katt uppvisar symtom på förgiftning, som till exempel att kattens allmäntillstånd är nedsatt eller om katten kräks, inte vill äta eller dricka.

Det är bra om veterinären kan få svar på frågorna:

 • Vad är det för växt som din katt har fått i sig?
 • Hur mycket av växten har katten fått i sig?

Om du misstänker att katten tuggat på en liljeväxt är det extra viktigt att snabbt kontakta din veterinär då liljeväxter kan ge katten bestående njurskador.

Sammanfattning: Det finns många giftiga växter

Det finns många faror för en lite katt. Att veta vad den får och inte får äta är inte alltid så lätt.

Vilka blommor går bra att sätta i fönstrets eller rabatten?

Samtidigt finns det alltid tillfällen för katten att komma åt växter även om de inte finns i din trädgård.

Men som tur är, är det ganska ovanligt att katter blir förgiftade av växter.

Det beror ofta på mängden som katten får i sig som är avgörande om den blir förgiftad eller inte.

Många växter och blommor är endast giftiga om katten får i sig mycket.

Det är väldigt bra, men det gäller att ändå vara uppmärksam!

Från oss på,