Gå till våra rekommendationer på de bästa tillbehören till din katt!

Vaccinera Din Katt: Skydda Mot Vanliga Sjukdomar

Det är rekommenderat att vaccinera katter för att skydda dem mot vanliga sjukdomar som kan orsaka allvarliga tillstånd eller till och med död.

Vaccinationer är särskilt viktiga för katter som är utomhus eller har kontakt med andra katter, eftersom de är mer benägna att utsättas för smittsamma sjukdomar.

Det finns flera olika vacciner som är tillgängliga för katter, inklusive vacciner mot kattpest, kattsnuva och kattpanleukopeni.

Man tittar på kattens ålder, hälsotillstånd och hur den bor till exempel när man avgör vilka vacciner som är lämpliga för katten.

Veterinären hjälper dig att sätta upp en individuellt anpassad vaccinationsplan för din katt.

Vacciner Till Kattungar

Kattungar behöver vanligtvis en serie vacciner för att skydda dem mot vanliga sjukdomar.

De första vaccin tillfället brukar vanligtvis vara när kattungen är mellan 6-8 veckor gammal.

Sedan behöver den ett antal booster-doser. Det är svårt att säga hur många och hur ofta eftersom det finns olika vacciner mot dessa sjukdomar som tillverkas av olika tillverkare, vilket gör att det finns variationer i innehåll och doseringsintervaller.

De vanligaste vaccinerna som kattungar behöver är:

  • Feline panleukopeni (FPV) eller kattpanleukopeni, även kallat kattpest - en mycket smittsam sjukdom som orsakar feber, avmagring, och ibland dödsfall.
  • Feline herpesvirus-1 (FHV-1) och feline calicivirus (FCV) - dessa är de vanligaste orsakerna till övre luftvägsinfektioner hos katter och kan orsaka feber, hosta, nysningar, och ögon- och näsproblem.
  • Feline leukemia (FeLV) - en mycket allvarlig sjukdom som kan orsaka cancer och andra sjukdomar i kattens immunsystem.

Andra vacciner som kan vara lämpliga för vissa kattungar är:

  • Rabies - en mycket allvarlig sjukdom som kan orsaka dödsfall. Om katten ska åka utomlands krävs rabiesvaccinationer.
  • Chlamydia - en bakteriell sjukdom som kan orsaka ögonproblem hos katter.

Det är viktigt att komma ihåg att varje katt är unik och du bör alltid rådfråga din veterinär för att få en individuellt anpassad vaccinationsplan för din kattunge.

Vacciner Till Äldre Katter

Äldre katter kan fortfarande ha behov av att vaccineras. Speciellt om katten går utomhus.

Vaccinationer hjälper till att skydda katten mot vanliga sjukdomar och kan bidra till kattens hälsa och välbefinnande.

Det är viktigt att du pratar med din veterinär för att avgöra om din katt fortfarande behöver vaccineras och vilka vacciner som är lämpliga för just din katt.

Om katten redan har fått en serie vacciner tidigare i livet så kan det vara att booster-doser är tillräckliga för att upprätthålla skyddet.

Äldre katter kan också ha andra hälsoproblem som kan påverkas negativt om de får vissa vaccinationer, såsom njur- eller leverproblem eller immunsjukdomar.

Sammanfattning: Du Bör Vaccinera Din Katt

Det viktigt att komma ihåg att varje katt är unik och att det är bäst att rådfråga en veterinär för att få en individuellt anpassad vaccinationsplan för din katt, oavsett ålder.

Det är extra viktigt att komma igång med vaccinerna till katter som kommer att gå ute. Men även om du har en katt som endast är inomhus finns det fördelar med att ge vissa vacciner.

Att vaccinera mot kattpest till exempel är en av de viktigaste vaccinerna som även innekatter borde få. Kattpest är väldigt motståndskraftigt och kan föras in i huset av människorna genom att viruset hamnar på skor och kläder.

Så se till att prata med din veterinär så att din katt får de vaccinationerna den behöver. Veterinären kommer att titta på din katts ålder, hälsotillstånd, om den är ute eller inne och annat som kan påverka om- och vilka vacciner din katt behöver.

Från oss på,