Gå till våra rekommendationer på de bästa tillbehören till din katt!

Hantera Oönskat Beteende Hos Din Katt [Tips & Metoder]

Katter är mysiga och charmiga djur, men ibland kan de bete sig på ett sätt som vi inte vill.

Klösande på möbler, högljutt jamande på natten eller att kissa utanför kattlådan är exempel på beteenden som vi gärna vill att katten inte ska hålla på med.

Men det finns metoder för att hjälpa katten att lära sig vad som är acceptabelt och vad som är ett oönskat beteende. Det kommer vi att titta närmre på i denna artikel.

Avbryt Katten Med Ett Ljud

När katten gör något som du inte tycker om och du kommer på den mitt i gärningen kan du avbryta katten genom att låta.

Använd en ljudsignal, som ett klickande ljud eller säg ett skarpt nej för att avbryta katten.

Katten kommer att associera ljudsignalen med det oönskade beteendet och lära sig att undvika det i framtiden.

För att använda en ljudsignal effektivt, är det viktigt att vara konsekvent och använda samma ljudsignal varje gång katten gör något oönskat.

Hur du börjar använda ljudsignal

Ett exempel om katten sätter igång och börjar klösa på fåtöljen, använder du genast en ljudsignal som kan vara att säga ett skarpt nej samtidigt som du flyttar katten från möbeln.

Katten kommer så småningom att förstå hur det hänger ihop och det kommer räcka med att du säger nej när katten vill börja klösa. Då kan du också börja ge katten positiv belöning, som mat eller klappar när den inte klöser på möbeln.

Ge Katten Positiv Belöning För Acceptabelt Beteende

Att ge katten positiv belöning är en viktig metod för att lära den vad som är acceptabelt beteende och uppmuntra den att fortsätta med det.

Belöningen den får kan vara mat, klappar, lek eller något annat som katten gillar.

Hur du använder positiv belöning

När man ger katten positiv belöning för ett specifikt beteende gäller det att ge belöningen så fort katten utför det acceptabla beteendet.

Det gör att katten associerar det beteendet med belöningen, och ökar sannolikheten för att katten kommer utföra det igen.

Rätt belöning för rätt beteende

För att få bäst resultat är det bra om man kan använda rätt typ av belöning för katten och ge belöningen i rätt tid, för att få bästa.

Det är också viktigt att vara konsekvent i sin träning och att inte ge belöningen för allt, eftersom det kan göra katten mindre motiverad att fortsätta med det acceptabla beteendet.

Exempel på belöning för beteende:

  • Ge katten mat eller en godbit när den kommer när man ropar på den
  • Klappa katten och prata fint till den när den använder kattlådan
  • Ge katten en leksak, helst något som går att klösa på, när den går ifrån möbeln som den egentligen vill klösa på

Lyft Bort Katten Från Situationen

När en katt gör något som den inte borde kan du använda metoden att helt enkelt lyfta upp katten och flytta bort den från situationen.

Katten kommer att associera det oönskade beteendet med att bli flyttad från situationen eller föremålet, och lära sig att undvika det i framtiden.

För att få bästa resultat av denna metod gäller det att vara konsekvent och att flytta bort katten varje gång den gör något oönskat.

Klöser katten på soffan, lyft upp den och sätt den på en klösmöbel du har så att katten förstår att det är där den ska klösa.

Du får aldrig skrika eller slå på katten när du flyttar den, eftersom det kan skrämma och skada katten och göra den rädd för dig.

Distrahera Katten Med En Rolig Lek Eller Leksak

Att ge katten en alternativ aktivitet eller lekobjekt för att distrahera den från oönskat beteende är en metod för att hjälpa katten att fokusera på något annat.

Katten kan associera det oönskade beteendet med något tråkigt och det nya du gör med katter som något roligt.

För att använda denna metod effektivt är det viktigt att välja en aktivitet eller en leksak som katten verkligen tycker om och engagerar sig i.

Det är också viktigt att vara konsekvent och att erbjuda katten den alternativa aktiviteten eller leksaken varje gång den visar oönskat beteende.

Använd Aldrig Bestraffningar!

Det viktigaste är att du aldrig skriker eller slår på katten, eftersom detta kan skrämma och skada katten.

Det kommer inte att få katten att sluta med ett oönskat beteende utan det kommer snarare leda till att katter kommer att bli rädd för dig.

Istället är det viktigt att vara tydlig och bestämd i din kommunikation med katten, och att belöna den när den gör rätt.

Sammanfattning: Lär Katten Rätt & Fel!

Det finns olika metoder man kan använda för att få en katt att sluta med ett oönskat beteende.

Man kan använda ljudsignaler, flytta bort katten från situationen eller ge katten en alternativ aktivitet för att distrahera den från ett oönskat beteende.

Det är också bra att ge positiv belöning för acceptabelt beteende, när katten gör rätt.

Det gäller att vara konsekvent och tydlig i sin kommunikation med katten vilken metod man än använder.

Det är också viktigt att komma ihåg att katter är individer med sina egna personligheter och vad som fungerar för en katt kan inte fungera för en annan. Så det kan vara viktigt att experimentera med olika metoder och se vad som fungerar bäst för dig och din katt.

Från oss på,