Hur Vandrande Pinnar Förökar Sig. Behövs Hanen Alls?

Ett ägg från vandrande pinne på en träyta
Äggen är väldigt väldigt små (Förstorad)

Vandrande pinnar förökar sig genom att lägga ägg.

Olika arter lägger olika många ägg under sin livstid.

Men många ägg brukar det bli sammanlagt.

Ibland utan en hane.

Men hur går det till? Kommer mina pinnar att lägga ägg?

Detta kommer vi att besvara i den här artikeln. Här går vi in i detalj på hur vandrande pinnar blir fler.

Innehållsförteckning

Vandrande Pinnar Lägger Ägg

Vandrande pinnar förökar sig genom att lägga ägg. En hona kan lägga flera hundra ägg under sin livstid.

En hona blir könsmogen när hon är ungefär 4 månader gammal och är då redo att börja lägga ägg. Och ägg lägger hon, vare sig det finns en hane i buren eller inte.

Till och med äggen är kamouflerade

Det är inte bara pinnarna som kamoufleras för att överleva, även äggen är kamouflerade. De liknar ett brunt frö, vilket gör att de flesta rovdjur inte bryr sig om pinn-äggen, även om de ligger helt öppet på marken.

De som är mest intresserade av pinn-ägg är myror. Du kan läsa om hur myror faktiskt hjälper till att skydda pinn-äggen genom att ta med dem hem till sitt myrbo i vår artikel Spännande Fakta Om Vandrande Pinnar.

Tre olika sätt att lägga ägg

Honorna lägger sina ägg på lite olika sätt beroende på vad situationen befaller.

  • Honan bara släpper ägget där hon står och det hamnar där det hamnar. Detta är det vanligaste sättet som pinn-honor lägger ägg
  • Honan lägger ägget på marken och gömmer det under blad eller begraver dem i jorden
  • Honan sticker in äggen i stammen på ett träd
Här har du en hona på promenad och äggläggning samtidigt! Hinner du se när hon lägger ägget?

Är Vandrande Pinnar Tvåkönade?

Vandrande pinnar är inte tvåkönade. Frågan brukar komma upp av anledningen att honan kan lägga ägg som blir en pinn-nymf utan att en hane är inblandad.

Men nej, det är bara honor som genom partenogenes, eller jungfrufödsel, kan lägga obefruktade ägg på egen hand, som ändå utvecklas till en liten pinne.

Partenogenes Finns Hos Många Djur

Vandrande pinnar är inte de enda insekterna som kan föröka sig genom partenogenes. Även bladlöss, vattenloppor, vissa växter, och vissa ormar kan också reproducera sig genom partenogenes.

Det är inte alla arter av vandrande pinnar som kan föröka sig utan befruktning, vissa arter behöver en hane för att befrukta äggen.

Vandrande pinnar producerar endast honor genom partenogenes. Så att för att få fram en vandrande pinn-hane behövs det en hane med i bilden.

Hur går partenogenes till?

När en hona lägger ägg på egen hand så är det bara honor som kommer ur äggen.

Honornas ägg är genetiskt identiska med de normala cellerna från modern. Dessa celler genomgår mitos, ett annat namn på vanlig celldelning.

Alltså börjar dessa celler att dela sig och utvecklas till en exakt kopia av modern. Endast om en mutation inträffar i avkomman kommer den att vara genetiskt annorlunda än sin mor.

Behövs Hanen Överhuvudtaget?

Så om en hona kan producera avkomma utan en hane, varför skulle det behövas några hanar alls?

Det borde just rent logiskt inte behövas en. Det kan till och med vara en nackdel att producera hanar!

Om en vandrande pinn-hona bara producerar honor, som även dem producerar endast honor, kommer hon att få många fler avkommor om hon också skulle producera hanar. Detta låter ju positivt, men det kan också leda till problem.

Hanen behövs trots allt

Det finns nackdelar att inte ha hanar alls. Iallafall hos vissa arter. När det generation efter generation bara reproduceras honor från samma hona kommer pinnarna att bli mindre och svagare med tiden.

Det man bör göra är att introducera en hane då och då, för att återställa hälsan hos nästa generation genom att få in nya gener.

Finns det hanar bland alla arter?

Vissa arter av vandrande pinnar verkar ha eliminerat alla hanar från sin art. Och det finns några arter av vandrande pinnar där vi aldrig ens har hittats några hanar.

De flesta arter av vandrande pinnar verkar ha få hanar jämfört med honor. Bara några få procent brukar vara hanar när pinnar fångas in från det vilda.

Det finns också vissa arter av vandrande pinnar som i det vilda reproducerar sig till övervägande delen genom hona och hane tillsammans, medan när samma art hamnar i fångenskap börjar honorna att reproducera sig utan inblandning av en hane.

Det är oklart om den här arten har utvecklat denna metod för att reproducera avkomma när en hona av misstag inte hittar en hane, eller om den bara händer när honan är i fångenskap.

Hur Förökar Sig Arter Där Det Finns Hanar?

Parning hos vandrande pinnar brukar ta väldigt lång tid. Under parning kommer en hona och en hane att förbli ihopkopplade i flera timmar, dagar eller till och med veckor.

Vissa arter av vandrande pinnar paras under väldigt långa perioder. En art som heter Diapheromera veliei, parar i 3 till 136 timmar.

Men den mest extrema arten heter Anisomorpha buprestoides. De förbli ihopkopplade under parning så länge som 3 veckor.

Kan det komma en hane ur ägget?

När en hona lägger ägg på egen hand, blir nymfen alltid en hona (en kopia av modern) men när en hane är inblandad är det 50% chans att det blir en hane som kommer ur ägget.

Klängiga hanar

Det finns också arter där en hane klättra upp på honans rygg och förblir där i princip resten av sitt liv. Hon bär runt på honom hela tiden, vare sig det är parningstid eller inte.

Det är dock viktigt för hanen att hålla fast sig, för om han skulle tappa taget, kommer honan raskt gå iväg och leta efter en ny och starkare partner. Det är särskilt betydelsefullt för hanen då han inte kommer att få producera flera avkommor.

Sammanfattning - För Artens Överlevnad

Vandrande pinn-honor har förmågan att reproducera sig själv. Hon gör helt enkelt kloner av sig själv. Det låter ju väldigt häftigt.

Men om det då bara kommer in en hane då och då för att få in lite nya gener kan man ändå ställa sig lite frågande till hur bra genpoolen egentligen är.

I och med att honorna reproducerar sig själva hela tiden och att det är 50/50 att det blir en hane av parning kan man lätt ana att det inte finns så många hanar att få tag på.

Pinnarna kan därför hamna i någon sorts ond cirkel, vilket kan leda till att de måste reproducera sig själva i större och större utsträckning för artens överlevnad.

Från oss på,